Shenseea

Shenseea – (English language)

Shenseea, as she is affectionately named, was born Chinsea Lee at Mandeville Hospital in the parish of Manchester. This was her break out debut, because from the moment she could walk and talk, Chinsea was on the verge of being a star. At about the age of three, Chinsea moved to Kingston, ultimately leading her on the path to stardom. While Chinsea’s ambition is to be an international artiste, she was focused on learning the business from inside out. So she applied herself to her studies, graduating from Mona High School to move on to Exed Community College where she majored in Entertainment Management. Though, due to some financial hardships not too uncommon to the Kingston area, Chinsea was unable to finish her studies. Some individuals would see this as a setback and give up on their dreams to make ends meet. For Chinsea, it wasn’t that easy, as she had even more reason to keep going, her beautiful son Raj. As a single mother, Chinsea knew she had to keep going to give him everything so he never wanted for nothing. It was during this time that she was introduced to Romeich Major, the entertainment and promotion juggernaut on the Kingston area. 

However, the world of artist development doesn’t start from signing that artist contract. For Shenseea, it started years earlier as she found inspiration from watching MTV Jamz and MTV Hits. As a young Shenseea, she was enamored by the achievements of her favorite artists like Whitney Houston, Beenie Man, Buju Banton and Bounty Killer just to name a few. But it was at church that Shenseea took her first step to moving towards her dream. “I did an acapella of Whitney Houston’s ‘Greatest Love of All’ and I was so shy that I ran out of the church [crying] immediately after I finished singing,” says Shenseea. To her surprise, people fell in love with her voice and she continued signing in the church, even joining the choir, developing her range even further as an artiste and performer. It wasn’t until Shenseea signed with Romeich Entertainment as its first recording artiste that she began to take her career in music seriously. What began as a job promoting brands like Hennessey, Red Stripe, Smirnoff and Magnum at some of Jamaica’s most elite events quickly turned into opportunities to launch her career, showcasing her talent and building an eager fan following. 

During her off days, you can now find Shenseea at Romeich Entertainment recording a new track daily. At the beginning of 2016, Shenseea recorded her debut single “Jiggle Jiggle” that shot through the island like a strike from lightning. As though this wasn’t enough for a new artist, opportunities lent itself to her again when she was approached to work with Vybz Kartel on a track titled “Loodi”. This one track took hold of the airwaves like wildfire adding to what is now an impressive repertoire of music for this young artiste. Garnering attention from Teen Vybe Magazine, Shenseea was ranked twice on their Top 10 Chart for both songs; #2 – Shenseea ft. Vybz Kartel – Loodi and #4 – Shenseea – Jiggle Jiggle. To be ranked on Teen Vybe’s “Top 10 Charts” with artistes like Vybz Kartel, Alkaline, Ding Dong and Chris Martin just proves how exceptional of an artiste Shenseea is and will prove to be for years to come. 

While obstacles may have prevented Shenseea from completing her educational goals, it provided her another path to her dream of being the international artist she always knew she would be. With Romeich in her corner, guiding her every step of the way and showing her how hard work pays off, Shenseea is developing as an artist and a business entity. 

Everyday new opportunities are coming about and things are in the works to launch Shenseea globally, but for now just enjoy the music Shenseea is releasing via her social media pages, the airwaves and the many events she is being booked for. The door has been kicked open for Shenseea and there is only one direction to go and that is forward.

Shenseea – (Dutch language)

Chinsea Lee, ook wel bekend als Shenseea, werd geboren in het Mandeville Hospital in Manchester. Dit was haar moment van doorbreken, want vanaf het moment dat ze kon lopen en praten, stond Chinsea al op het punt een ster te worden. Op ongeveer de leeftijd van drie, verhuisde Chinsea naar Kingston wat haar uiteindelijk leidde naar het pad van sterrendom. Hoewel Chinsea de ambitie had om een ??internationale artiest te zijn, richtte ze zich erop om de muziekindustrie te leren kennen. Ze studeerde af aan de Mona High School om over te stappen naar het Exed Community College, waar ze afstudeerde voor Entertainment Management. Hoewel, vanwege een aantal financiële ontberingen (dat niet ongewoon was voor het Kingston-gebied) Chinsea haar studie niet kon afmaken, zouden sommige mensen dit als een tegenvaller zien en hun dromen opgeven. Voor Chinsea was het niet zo gemakkelijk, want ze had nog meer reden om door te gaan, haar prachtige zoon Raj. Als alleenstaande moeder wist Chinsea dat ze door moest blijven gaan om hem alles te kunnen geven. Het was gedurende deze tijd dat ze kennismaakte met Romeich Major, de entertainment- en promotie-moloch op het Kingston-gebied.

De wereld van de ontwikkeling van kunstenaars begint echter niet met het tekenen van een contract. Voor Shenseea begon het jaren eerder toen ze inspiratie vond bij het kijken naar MTV Jamz en MTV Hits. Als jonge Shenseea was ze gecharmeerd van de prestaties van haar favoriete artiesten zoals Whitney Houston, Beenie Man, Buju Banton en Bounty Killer om er maar een paar te noemen. Maar het was in de kerk waar Shenseea haar eerste stap zette om naar haar droom na te jagen. “Ik deed een acapella van Whitney Houston’s ‘Greatest Love of All’ en ik was zo verlegen dat ik onmiddellijk na het zingen uit de kerk rende”, zegt Shenseea. Tot haar verbazing werden mensen verliefd op haar stem en bleef ze zingen in de kerk en trad ze zelfs tot het koor, waardoor ze haar bereik nog verder ontwikkelde als een artiest en een performer. Pas toen Shenseea tekende bij Romeich Entertainment als eerste artiest begon ze haar carrière in de muziek serieus te nemen. Wat begon als een functie voor het promoten van merken als Hennessey, Red Stripe, Smirnoff en Magnum bij enkele van de meest elitaire evenementen in Jamaica, veranderde al snel in kansen om haar carrière te lanceren, haar talent te tonen en een enthousiaste fanbase op te bouwen.

Tijdens haar vrije dagen, kun je nu Shenseea vinden bij Romeich Entertainment, waar zij dagelijks een nieuwe track opneemt. Begin 2016 nam Shenseea haar debuutsingle “Jiggle Jiggle” op die door het eiland schoot als een blikseminslag. Alsof dit nog niet genoeg was voor een nieuwe artiest, ontving zij opnieuw mogelijkheden toen ze benaderd werd om samen met Vybz Kartel te werken aan een nummer met de titel “Loodi”. Het nummer ging als een lopend vuurtje en is een grote toevoeging geweest aan haar indrukwekkende repertoire. Met de aandacht van Teen Vybe Magazine werd Shenseea tweemaal gerangschikt in hun Top 10-hitlijst voor beide nummers; #2 – Shenseea ft. Vybz Kartel – Loodi and #4 – Shenseea – Jiggle Jiggle. Om te worden gerangschikt in de “Top 10 hitlijsten” van Teen Vybe met artiesten als Vybz Kartel, Alkaline, Ding Dong en Chris Martin bewijst juist hoe uitzonderlijk  Shenseea is en zal zijn voor de komende jaren.

Hoewel obstakels Shenseea mogelijk hebben verhinderd haar educatieve doelen te bereiken, gaf het haar een andere weg naar haar droom om de internationale artiest te zijn waarvan ze altijd al wist dat ze zou zijn. Met Romeich aan haar zijde, die haar bij elke stap van de weg begeleidt en haar laten zien hoe hard werken loont, ontwikkelt Shenseea zich als een artiest en een kenner van de business.

Elke dag ontstaan ??er nieuwe kansen en er zijn dingen aan de gang om Shenseea wereldwijd te lanceren, maar nu is Shensee’s muziek gewoon te genieten via haar social-mediapagina’s, de radio en de vele evenementen waarvoor ze wordt geboekt. De deur is opengeschopt voor Shenseea met maar één richting te gaan en dat is voorwaarts.