Bryan Finlay

Bryan Finlay – (English language)

Bryan Finlay is a 24 year old, independent Canadian-born Billboard Top 40 multifaceted singer and songwriter. His music has garnered over 16 million plus streams online, featured in popular television shows/media, has had numerous hit Canadian radio singles. In 2017 he delve into electronic music which led to multiple successful collaborations which pulled in millions of streams.

Bryan Finlay – (Dutch language)

Bryan Finlay is een 24-jarige onafhankelijk en veelzijdig Canadese zanger en songwriter. Zijn muziek heeft meer dan 16 miljoen plus streams online verzameld, is te horen geweest op populaire tv-programma’s/media, heeft talloze populaire Canadese radio-singles gehad. In 2017 verdiepte hij zich in elektronische muziek, wat leidde tot meerdere succesvolle samenwerkingen die miljoenen streams opleverden.