Aspen – (English language)

Aspen Haught, also known as Aspen, is an American indie pop singer. Also known from the songs ‘Can You Hear Me Now’ and ‘Drop’.

At the age of 16, Aspen Haught received a lot of international attention after she shared an acoustic version of her own song ‘Drop’ on SoundCloud in 2015. She also came to the attention of the music industry through her participation in the music competition ‘Best Cover Ever’ in 2017, where she reached the finals. The participation in the show eventually led her to her first single ‘Can You Hear Me Now’.

In 2018, Aspen received many requests from various producers to collaborate, which led to many releases. For example, she released the tracks ‘This Is The Life’ (with Basada) and the full production of her own song ‘Drop’, in collaboration with Ortzy. She also released her single ‘Next To U’ this year.

Currently, the singer is writing new songs and is working on her new EP.

Aspen – (Dutch language)

Aspen Haught, ook wel bekend als Aspen, is een Amerikaanse indie pop- zangeres. Ook wel bekend van de nummers ‘Can You Hear Me Now’ en ‘Drop’.

Op 16- jarige leeftijd ontving Aspen Haught veel internationale aandacht, nadat ze in 2015 een akoestische versie van haar eigen nummer ‘Drop’ op SoundCloud deelde. Ook kwam ze onder de aandacht van de muziekindustrie door haar deelname aan de muziekcompetitie ‘Best Cover Ever’ in 2017, waar zij de finale bereikte. De deelname aan de show heeft haar uiteindelijk geleid tot haar eerste single ‘Can You Hear Me Now’.  

In 2018 ontving Aspen veel verzoeken van verschillende producers om samen te werken wat leidde tot vele releases. Zo bracht zij onder andere de tracks ‘This Is The Life’ (met Basada) en de volledige productie van haar eigen nummer ‘Drop’ uit, in samenwerking met Ortzy. Ook heeft zij dit jaar haar single ‘Next To U’ uitgebracht.

De zangeres is op dit moment bezig met het schrijven van nieuwe nummers en werkt aan haar nieuwe EP.