Andreas Stone

Andreas Stone – (English language)

Andreas Stone Johansson (born 22 April 1981) was born in Arlöv, a small suburb to Malmö, Sweden. As a young child Andreas was determined to make music his life’s passion! He started playing the piano at the age of 7, being inspired by his older brother.But it wasn’t until 1991, when he bought his first album ”Michael Jackson – Dangerous” that he knew in his heart and soul what he wanted to accomplish in the future.Setting up a small studio in his bedroom, and working on an Amiga 500 widened his horizon and made him realize that there were no boundaries if he used his imagination. This, together with an endless support from his family, kept him living by the motto, ”You are what you love, not what loves you” and dreaming big, no matter the obstacles.

He studied music in upper secondary school. Next, he attended a gospel folk high school as a pianist, which ended with a three week long field study, playing throughout the afro american churches in Chicago, USA. Upon graduation, he attended the Malmoe Musical University, with Pop/Rock as course focus. For the next few years Andreas worked as a music/vocal/piano teacher as well as an English and Art teacher at different high schools in Sweden, until he finally decided to make songwriting and music production his main occupation.

By 2009, he had worked with different labels and released songs with Danish Grand Prix winner Jakob Sveistrup, Andrés Esteche and Arash to name a few. He also participated in the Swedish television show Fame Factory as an artist. Later that year he signed a publishing deal with RoastingHouse Music Malmö, and success was just around the corner. Andreas began his international career with several songs released in Scandinavia, UK and all over Europe.

Andreas also established his name in Japan and South Korea by writing for the biggest J and K-pop stars, generating huge record sales and earning him numerous gold, platinum and multiplatinum awards such as:The A-side single ”Calling” for Arashi (Selling an astonishing 900.000 units)A-Side single ”Miracles In December” for EXO (Selling more than 750.000 units)3 A-Side singles for Kat-Tun and A-Side singles for Domoto Koichi, Super Junior KRY, Hey Say Jump, A.B.C.Z, V6, to name a few…To this day, Andreas has had the privilege of having around 35 asian number ones and countless songs on ranking on the Global album charts, Billboard world album charts & itunes charts in numerous countries. He’s also been honored with Japan Gold Disc Awards in different categories.

In 2007, Andreas, together with current business partner ”Ali Af Atie” founded, held management and booking for uprising scandinavian superstars ”Kobojsarna” under their former company ”Jacaranda Studios”.The group rose to success from 2007-2010, signed under Warner Music Sweden, and is today the only group to ever win ”song of the year” two years in a row in Norway. In 2010 Andreas Stone released his debut album as an artist, entitled ”Inside Out”.In addition to singing every song, Andreas wrote (or co-wrote with international songwriters), produced, engineered and arranged the album. He also played all the keyboards and most of the acoustic guitars. In addition, the album features many well known writers & musicians from Nashville. The main two singles from the album, were on high rotation on Malmö radio.An american music-journalist wrote: ”Typified by his soulful tenor vocals, organic instrumentation and sweeping emotional melodies, “Inside Out” is a musical revelation that takes listeners back to a bygone era of pure musical craftsmanship, and timeless beauty.”

Andreas Stone – (Dutch language)

Andreas Stone Johansson (geboren op 22 april 1981) werd geboren in Arlöv, een kleine buitenwijk van Malmö, Zweden. Als klein kind was Andreas vastbesloten om muziek zijn levensdrift te maken! Hij begon op 7-jarige leeftijd piano te spelen, geïnspireerd door zijn oudere broer. Maar het duurde tot 1991, toen hij zijn eerste album “Michael Jackson – Dangerous” kocht en hij met zijn hart en ziel wist wat hij in de toekomst wilde bereiken. Het opzetten van een kleine studio in zijn slaapkamer en werken aan een Amiga 500 verbreedde zijn horizon en deed hem beseffen dat er geen grenzen waren als hij zijn verbeelding gebruikte. Dit, samen met een eindeloze steun van zijn familie, hield hem levend onder het motto: “Je bent wat je liefhebt, niet wat je liefheeft” en droom groot, ongeacht de obstakels.

Hij studeerde muziek in het hoger secundair onderwijs. Vervolgens ging hij naar een gospel-folk-middelbare school als pianist en eindigde met een werkveld studie van drie weken lang door de Afro-Amerikaanse kerken in Chicago, VS. Na zijn afstuderen ging hij naar de Malmoe Musical University, met als focus Pop / Rock. De jaren daaropvolgend werkte Andreas als een leraar muziek/zang/piano en een leraar Engels en Kunst op verschillende middelbare scholen in Zweden, totdat hij uiteindelijk besloot om van songwriting en muziekproductie zijn voornaamste bezigheid te maken.

Tegen 2009 had hij met verschillende labels gewerkt en liedjes uitgebracht met de Deense Grand Prix-winnaar Jakob Sveistrup, Andrés Esteche en Arash, om er maar een paar te noemen. Hij nam ook als kunstenaar deel aan de Zweedse televisieserie Fame Factory. Later dat jaar tekende hij een publishing deal met RoastingHouse Music Malmö, en het succes was in aanzicht. Andreas begon zijn internationale carrière met verschillende nummers, uitgebracht in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa.

Andreas vestigde ook zijn naam in Japan en Zuid-Korea door te schrijven voor de grootste J- en K-popsterren, waarmee hij enorme platenverkopen genereerde en hem talloze Gold-, Platinum- en Multiplatinum-onderscheidingen opleverde, zoals: De A-side single “Calling” voor Arashi ( De verkoop van een verbluffende 900.000 eenheden) A-Side single “Miracles In December” voor EXO (Verkoop van meer dan 750.000 eenheden) 3 A-Side singles voor Kat-Tun en A-Side singles voor Domoto Koichi, Super Junior KRY, Hey Say Jump, ABCZ, V6, om er maar een paar te noemen … Tot op de dag van vandaag heeft Andreas het voorrecht om ongeveer 35 Aziatische nummer-nummers en talloze nummers te hebben die gerangschikt staan ??op de Global album charts, Billboard World Album Charts & iTunes charts in vele landen. Hij is ook geëerd met de Japan Gold Disc Awards in verschillende categorieën.

In 2007 verzorgde Andreas, samen met de huidige zakenpartner “Ali Af Atie”, de management en boeking voor nieuw opkomende Skandinavische supersterren “Kobojsarna” onder hun vroegere bedrijf “Jacaranda Studios”. De groep steeg naar succes van 2007-2010, getekend onder Warner Music Zweden, en is vandaag de enige groep die ooit twee jaar op rij ‘Song Of The Year’ in Noorwegen heeft gewonnen. In 2010 bracht Andreas Stone zijn debuutalbum uit als artiest, getiteld “Inside Out”. Naast het feit dat hij elk nummer op het album zingt, heeft hij ook elk nummer geschreven en/of schreef hij samen met internationale songwriters, produceerde, engineerde en arrangeerde het album. Hij heeft ook alle toetsenborden en de meeste akoestische gitaren ingespeeld. Daarnaast bevat het album vele bekende schrijvers en muzikanten uit Nashville. De belangrijkste twee singles van het album waren in hoog tempo op de Malmö-radio. Een Amerikaanse muziek-journalist schreef: “Getypeerd door zijn soulvolle tenorzang, organische instrumentatie en ingrijpende emotionele melodieën, is” Inside Out “een muzikale openbaring die luisteraars terugneemt naar een voorbij tijdperk van puur muzikaal vakmanschap en tijdloze schoonheid.”