Aloe Blacc

Aloe Blacc – (English language)

Aloe Blacc is an American rapper and soul singer. Well known for tracks such as ‘Wake Me Up’ and ‘I Need A Dollar’.  

Aloe Blacc was raised with salsa, merengue and cumbia, He fell in love with hip-hop as a kid and started to write rap songs when he was nine. At age 17, he released his first hip-hop mixtape influenced by socially conscious artists such as ‘KRS-One’. Later, he started to gain an admiration for soul musicians such as Donny Hathaway and Marvin Gaye. Also, he discovered an interest for folk-rock artists (artists such as Joni Mitchell and James Taylor) during his college years.

In 2014, Aloe Blacc inspired audiences across the globe through his powerful fusion of soul, folk, R&B and pop on his album Lift Your Spirit. The album spanned from feel-good to intensely charged tracks like Blacc’s acoustic version of “Wake Me Up” (a great hit which he sang and co-wrote for Swedish DJ Avicii). The song topped the charts in more than 100 countries. Also he collaborated with great producers such as Pharrell Williams. The album achieved a #4 spot on the Billboard 200 Albums Chart and earned a Grammy Award nomination for ‘Best R&B Album’.

After signing to the indie label Stones Throw, Blacc released his solo debut Shine Through in 2006 and the album Good Things in 2010. Good Things reached gold status in countries around the world and paved the way for his signing to XIX Recordings/Interscope Records in 2012.

Looking back on his musical path so far, Blacc notes that landing a deal with XIX Recordings/Interscope prompted a major moment of reckoning, and led him to re-examine his artistic intentions. “When I signed a major-label contract, I recognized the power of having a larger audience, and I promised myself that I’d use my voice for social change,” he says. In creating his upcoming album, Blacc keeps focusing on making music meant to inspire a positive shift in mindset. “When things happening in the world seem so terrible and dark, it’s so easy to get stuck in all the negative,” he says. “But I try to do whatever I can to help people out of that. I want my music to be the light.”

Aloe Blacc – (Dutch language)

Aloe Blacc is een Amerikaanse rapper en soulzanger. Ook wel bekend van de nummers ‘Wake Me Up’ en ‘I Need A Dollar’.

Aloe Blacc groeide op met salsa, merengue en cumbia, hij werd verliefd op hiphop als kind en begon rapnummers te schrijven toen hij negen was. Op 17-jarige leeftijd bracht hij zijn eerste hip-hop mixtape uit, beïnvloed door sociaal bewuste artiesten zoals ‘KRS-One’. Later begon hij bewondering te krijgen voor soulmuzikanten zoals Donny Hathaway en Marvin Gaye. Ook ontdekte hij tijdens zijn studietijd een interesse voor folk-rockartiesten, zoals Joni Mitchell en James Taylor.

In 2014 inspireerde Aloë Blacc het publiek over de hele wereld door zijn krachtige samensmelting van soul, folk, R&B en pop op zijn album Lift Your Spirit. Het album bevatte van feel-good tot intens geladen tracks zoals Blacc’s akoestische versie van “Wake Me Up”. Dit nummer bereikte de hitlijst in meer dan 100 landen. Ook werkte hij samen met geweldige producers zoals Pharrell Williams. Het album behaalde een #4 plaats in de Billboard 200 Albums Chart en werd genomineerd voor een Grammy Award in de categorie ‘Best R&B Album’.

Na zijn ondertekening bij het indie-label Stones Throw, bracht Blacc zijn solodebuut Shine Through uit in 2006 en het album Good Things in 2010. Good Things bereikte de gouden status in landen over de hele wereld en maakte de weg vrij voor zijn ondertekening bij XIX Recordings / Interscope Records in 2012.

Terugkijkend op zijn muzikale pad tot nu toe, merkt Blacc op dat het tekenen bij de label XIX Recordings / Interscope een belangrijk moment was. Het bracht hem ertoe zijn artistieke bedoelingen opnieuw te onderzoeken. “Toen ik een contract ondertekende bij een groot label, herkende ik de kracht van een groter publiek en ik beloofde mezelf dat ik mijn stem zou gebruiken voor sociale verandering,” zegt hij. Bij het creëren van zijn nieuwe album, blijft Blacc zich richten op het maken van muziek die bedoeld is om een ??positieve mentaliteitsverandering te inspireren. “Wanneer dingen in de wereld zo verschrikkelijk en donker lijken, is het zo gemakkelijk om vast te komen te zitten in het negatieve”, zegt hij. “Maar ik probeer alles te doen wat ik kan om mensen daar uit te helpen. Ik wil dat mijn muziek het licht is.